Chinese Journal of Chromatography
   Home   |   About Journal   |   Editorial Board   |   Impact Factor   |   Indexed In   |   Aims and Scope   |   Download   |   Subscriptions   |   FAQ   |   Contact Us   |   Chinese
色谱
 
 
 
 
www.dicp.ac.cn
www.csciabs.org.cn
www.sepu.net
www.instrument.com.cn
www.chem17.com
www.analchem.cn
www.reagent.com.cn
 
 
30 Most Down Articles
Published in last 1 year | In last 2 years| In last 3 years| All| Most Downloaded in Recent Month | Most Downloaded in Recent Year|

All
  
1 Recent advances of high performance chemically bonded silica gel stationary phases 2010 Vol.28(10):915-922
TONG Wei, ZHANG Yangjun, QIN Weijie, QIAN Xiaohong [Abstract] (3830) [HTML 0 KB][PDF 297 KB] (2884)
2

Determination of melamine residue in plant origin protein powders using high performance liquid chromatography-diode array detection and high performance liquid chromatography-electrospray ionization
tandem mass spectrometry

2008 Vol.26(1):6-9
DING Tao, XU Jinzhong, LI Jianzhong, SHEN Chongyu, WU Bin, CHEN Huilan, LI Shujuan [Abstract] (2647) [HTML 0 KB][PDF 258 KB] (2700)
3 Progress in metal-organic frameworks 2014 Vol.32(2):107-116
ZHAI Rui, JIAO Fenglong, LIN Hongjun, HAO Feiran, LI Jiabin, YAN Hui, LI Nannan, WANG Huanhuan, JIN Zuyao, ZHANG Yangjun, QIAN Xiaohong [Abstract] (1299) [HTML 140 KB][PDF 1543 KB] (2378)
4

Analysis of Volatile Constituents from Leaves of Plants by Gas Chromatography/Mass Spectrometry with
Solid-Phase Microextraction

2006 Vol.24(4):343-346
WANG Minglin, QIAO Luqin, ZHANG Li, WU Liejun, TIAN Hongxiao [Abstract] (2478) [HTML 0 KB][PDF 413 KB] (2254)
5

Analysis of computational chemistry for the coordinationcharacter of Cu2+ and quercetin and kaempferol

2008 Vol.26(3):388-391
PAN Jian, WANG Jia, GAN Changsheng, ZHANG Chenguang [Abstract] (2785) [HTML 0 KB][PDF 2269 KB] (2017)
6

Rapid determination of volatile flavor compounds in soy sauce using head space solid-phase microextraction
and gas chromatography-mass spectrometry

2008 Vol.26(3):285-291
YAN Liujun, ZHANG Yanfang, TAO Wenyi, WANG Liping, WU Shengfang [Abstract] (3840) [HTML 0 KB][PDF 309 KB] (1891)
7

Determination of melamine residue in feeds by ultra performance liquid chromatography coupled with
electrospray tandem mass spectrometry

2008 Vol.26(3):339-342
CAI Qinren, OUYANG Yingyu, QIAN Zhenjie, PENG Yufen [Abstract] (2753) [HTML 0 KB][PDF 282 KB] (1888)
8

Quality control of Chinese herbal medicines with chromatographic fingerprints

2008 Vol.26(2):153-159
ZHOU Jianliang, QI Lianwen, LI Ping [Abstract] (2669) [HTML 0 KB][PDF 186 KB] (1881)
9 Resolution of Racemic 1,1′-Bi-2-Naphthol and Its Derivatives by Molecularly Imprinted Polymers 2006 Vol.24(6):574-577
LI Lihong, LIU Lan, LUO Yong, DENG Qinying [Abstract] (2573) [HTML 0 KB][PDF 274 KB] (1859)
10 Simultaneous Determination of Aflatoxins, Zearalenone and Ochratoxin A in Cereal Grains by Immunoaffinity Column and High Performance Liquid Chromatography Coupled with Post-Column Photochemical Derivatization 2006 Vol.24(6):581-584
LI Jun, YU Yimang, TIAN Miao, WANG Hongwei, WEI Feng, LI Li, WANG Xiong [Abstract] (2610) [HTML 0 KB][PDF 944 KB] (1851)
11

Laboratory on a Microfluidic Chip

2005 Vol.23(5):456-463
LIN Bingcheng, QIN Jianhua [Abstract] (2530) [HTML 0 KB][PDF 304 KB] (1834)
12

Analysis of volatile components in Qingshanlvshui Tea using solid-phase microextraction/accelerated solvent
extraction-gas chromatography-mass spectrometry

2008 Vol.26(3):301-305
ZHAN Jiafen, LU Sheming , MENG Zhaoyu, XIANG Nengjun,CAO Qiu’e, MIAO Mingming [Abstract] (3422) [HTML 0 KB][PDF 270 KB] (1746)
13

Simultaneous Determination of Chloramphenicol, Thiam-phenicol, and Florfenicol Residues in Animal Tissues
by Gas Chromatography/Mass Spectrometry

2006 Vol.24(1):14-18
LI Peng, QIU Yueming, CAI Huixia, KONG Ying, TANG Yingzhang, WANG Daning, XIE Mengxia [Abstract] (2764) [HTML 0 KB][PDF 356 KB] (1698)
14 Strategy of Quality Control for Traditional Chinese Medicines and Chromatographic Technology 2006 Vol.24(6):537-544
LI Famei, XIONG Zhili, LU Xiumei, QIN Feng, LI Xiaoqin [Abstract] (2881) [HTML 0 KB][PDF 316 KB] (1692)
15 Determination of eleven steroid hormones in animal muscle tissues and eggs using ultra-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry 2008 Vol.26(6):714-719
HE Limin, HUANG Xianhui, FANG Binghu, HUANG Shixin, CAO Ying, CHEN Jianxin, ZENG Zhenling, CHEN Zhangliu [Abstract] (2596) [HTML 0 KB][PDF 538 KB] (1684)
?

Copyright © 2010 Editorial Office of Chinese Journal of Chromatography, Dalian Institute of Chemical Physics, CAS   辽ICP备10003855号
457 Zhongshan Road,116023, Dalian,P.R.China
Tel: +86-411-84379021, Fax: +86-411-84379600    E-mail: sepu@dicp.ac.cn

Supported by:Beijing Magtech

美女图片

美女

美女图片